Elektrownia miejska

funkcjonowała przez ponad dwa dziesięciolecia w bliskim sąsiedztwie ratusza.

Dwie dekady miejskiej elektrowni

Elektrownia miejska funkcjonowała przez ponad dwa dziesięciolecia w bliskim sąsiedztwie ratusza. Pierwsze wiązki energii elektrycznej popłynęły z niej do sieci zasilającej budynki w 1917 r., a kres istnieniu elektrowni położył wybuchu drugiej wojny światowej. W latach 60. powstał zakład energetyczny przy ul. Sieradzkiej, gdzie funkcjonuje do dziś. Współcześnie prąd do miasta płynie liniami wysokiego napięcia z czterech kierunków.

200 odbiorców prądu na dobry początek

Miejską elektrownią wzniesiono na placu wykupionym w tym celu przez gminę w 1916 r. Zakład zbudowany przez warszawską firmę został wyposażony w parową lokomobilę i prądnicę prądu stałego i w początkach swojej działalności zasilał w energię ok. 200 odbiorców. W kolejnych latach międzywojnia elektrownię stopniowo wyposażono w nowe urządzenia prądotwórcze, zwiększając moce wytwórcze. Zaciągano w tym celu kredyty, a niektóre części do maszyn sprowadzano nawet ze Stanów Zjednoczonych.

Prądnice młynów włączone do miejskiej sieci

Energia elektryczna wykorzystywana była w tym okresie przede wszystkim do oświetlenia wnętrz mieszkalnych, instytucji i przedsiębiorstw, w znikomym tylko stopniu dla potrzeb produkcyjnych i oświetlenia miasta. Młyny „Spółkowy” i „Amerykanka” posiadały własne prądnice, które w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię również włączono do miejskiej sieci. W 1927 r. łączna moc urządzeń zainstalowanych w elektrowni i młynach wynosiła 360 kW, w szczycie zaopatrując w energię 700 odbiorców.

Przed wojną miejska elektrownia straciła rację bytu

W 1938 r. samorząd miasta zdecydował o włączeniu Wielunia do sieci energetycznej powstałego rok wcześniej Związku Elektryfikacyjnego Międzykomunalnego Okręgu Łódzkiego. Unifikacja sieci elektroenergetycznej zaważyła na losie miejskiej elektrowni. Pracujący od dwóch dekad zakład przy Królewskiej został unieruchomiony w lipcu 1939 r., odtąd energia elektryczna płynęła do Wielunia linią 15 kV pociągniętą z Częstochowy.

Budynek elektrowni podzielił los wielu innych zniszczonych w trakcie bombardowania miasta 1 września 1939 r. W latach powojennych ślad po zakładzie ostatecznie zanikł w wyniku prac prowadzonych w obrębie przesuniętej ulicy Królewskiej.

Powojenna likwidacja „białych plam” na mapie energetycznej miasta

Linie energetyczne zniszczone w trakcie sowieckiej ofensywy w styczniu 1945 r. zostały szybko naprawione oddolnym staraniem grupy wieluńskich energetyków. Wieluń był wtedy połączony z elektrowniami w Częstochowie i Kluczborku. Jednym z zadań nowej administracji była likwidacja białych plam na energetycznej mapie miasta. Poczyniono inwestycje, w wyniku których u schyłku lat 50. praktycznie wszyscy mieszkańcy Wielunia mogli cieszyć się z prądu w swoich domach.

Rejon Energetyczny Wieluń

Bezpośrednio po wojnie energetycy mieli swoje biuro w ratuszu, a zaplecze magazynowo-techniczne znajdowało się w prowizorycznych zabudowaniach w obrębie baszty Prochowni. Kolejne przeobrażenia doprowadziły do utworzenia w Wieluniu w latach 50. Rejonu Energetycznego, włączonego w wojewódzkie struktury przesyłu energii elektrycznej. W 1969 r. ukończono budowę biurowca i zaplecza technicznego w sąsiedztwie stacji 110 kV przy ul. Sieradzkiej. W latach 80. system miejskiej sieci dystrybucyjnej poddano dużej modernizacji.

Prąd płynie do Wielunia linia wysokiego napięcia z czterech kierunków

Według współczesnej nomenklatury przy Sieradzkiej znajduje się Główny Punkt Zasilania (GPZ). Prąd doprowadzony jest do niego czterema liniami wysokiego napięcia (110 kV), które łączą Wieluń z Trębaczewem, Złoczewem, Janinowem i Wieruszowem i dalej z elektrowniami. Z GPZ energia elektryczna rozprowadzona jest po mieście liniami średniego napięcia (15kV) do lokalnych stacji transformatorowych, z których następnie prąd o niskim napięciu trafia do odbiorców.

W ostatnich latach na terenie GPZ przeprowadzono duża modernizację wartą blisko 25 mln zł, dofinansowaną ze środków europejskich. Między innymi przebudowano rozdzielnię 110 kV, zwiększając znacznie elastyczność i niezawodność jej pracy.

Współcześnie miasto zasilają cztery niezależne linie wysokiego napięcia (110 kV), połączone z Głównym Punktem Zasilania (GPZ) przy ul. Sieradzkiej.
fot. Z. Rybczyński 

Na obszarze miasta i gminy Wieluń znajduje się niespełna 170 kilometrów linii 15kV, z czego ponad 50 km to linie kablowe (podziemne). Istniejąca sieć elektroenergetyczna pokrywa w 100 proc. potrzeby regionu, a wiele stacji transformatorowych posiada znaczne rezerwy mocy.

Ślady po elektrowni

W 2021 r. o istnieniu elektrowni u zbiegu ulic Królewskiej i Krakowskie Przedmieście przypomniało wielunianom odkopanie fragmentu jej fundamentów w trakcie prac drogowych. Pracownicy Muzeum Ziemi Wieluńskiej sprawdzili wówczas teren i wykonali dokumentację fotograficzną. W nowobudowanym chodniku wykonany został z kamienia i cegły obrys komina elektrowni.

Szukasz więcej ?

Zobacz kolejny punkt przewodnika

Spółdzielnia Dostawców Mleka zalicza się do grona największych zakładów przemysłowych w Wieluniu.