Stacja kolejowa
Wieluń -Dąbrowa

Linia kolejowa biegnąca przez Wieluń u swego zarania odgrywała strategiczną rolę dla kraju, co miało związek z otwarciem rodzimego przemysłu górniczego na eksport do krajów zamorskich.

Droga żelazna z prawie 100-letnią historią

Linia kolejowa biegnąca przez Wieluń u swego zarania odgrywała strategiczną rolę dla kraju, co miało związek z otwarciem rodzimego przemysłu górniczego na eksport do krajów zamorskich. Wybudowana w latach 1925-26 droga żelazna stała się na pewien czas głównym szlakiem transportu węgla kamiennego ze Śląska na północ kraju. Pomimo marginalizacji w ostatnich dekadach, współcześnie linia nr 181 nadal ma jednak do odegrania swoją rolę tak w przewozach towarowych, jak i pasażerskich. Architektoniczną dumą miasta jest nietuzinkowy budynek dawnego dworca przy ulicy Kolejowej, wzniesiony w trakcie budowy linii Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze. W wyniku gruntownej rewitalizacji został przystosowany do funkcji centrum kultury, którą z powodzeniem pełni od 2018 r. 

Architektoniczna perełka (rozwiń) ⤵
W części centralnej dworca po obu jego stronach znajduje się wysunięty przed lico budynku ryzalit. Od strony torów dodatkowo znajdują się dwa ryzality, skrajnie po lewej i po prawej stronie. Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do ewidencji zabytków. Widoczny w elewacji mur pruski, podziały okien i charakterystyczna bryła – to unikalne cechy zabytku przy ul. Kolejowej, które należało zachować w w trakcie jego generalnego remontu i adaptacji do nowych funkcji. Konserwator zabytków nałożył na inwestora m.in. wymóg docieplenia ścian od wewnątrz, aby nie naruszyć walorów architektonicznych elewacji. Zachowana została oryginalna posadzka w dawnej poczekalni, pełniącej obecnie funkcje sali koncertowej i wystawienniczej.


Widok na dworzec z ulicy Torowej. fot. Z. Rybczyński

Rzut budynku. Źródło zdjęcia: publikacja „Budowa kolei państwowej Kalety – Podzamcze 1925–1926”
Dworzec Wieluń Dąbrowa projektowano jako... tymczasowy

Dworzec na stacji Wieluń-Dąbrowa wyróżnia się na tle innych kolejowych gmachów budowanych w okresie międzywojnia przy linii prowadzącej ze Śląska do Wielkopolski. Został wzniesiony w konstrukcji fachwerkowej, zwanej potocznie murem pruskim (z uwagi na powszechność rozwiązania z Niemczech i Austrii). Co ciekawe, dworzec w ówczesnym folwarku Dąbrowa był projektowany jako obiekt tymczasowy, gdyż docelowo wieluńska stacja miała stać się węzłem o dużym znaczeniu. Plany skomunikowania Wielunia drogami żelaznymi z Piotrkowem i Inowrocławiem nie doczekały się jednak realizacji. 

Stacja wieluńska niedługo po jej oddaniu jej do użytku.
Źródło zdjęć: publikacja „Budowa kolei państwowej Kalety – Podzamcze 1925–1926” (2)

Kolej w służbie przemysłu

Niemniej stacja Wieluń Dąbrowa stała się jednak dość istotnym punktem na mapie kolejowej, jeśli chodzi o ruch towarowy, służący transportowi materiałów wykorzystywanych również w przemyśle. Także dziś, choć w mniejszym natężeniu niż przed laty, manewrują tutaj ciężkie składy, z których przeładowywane są na ciężarówki m.in. duże ilości drewna. Transporty kolejowe docierały również bezpośrednio do wieluńskich zakładów przemysłowych.

Do cukrowni prowadziła najpierw linia wąskotorowa, którą w okresie międzywojennym, po wybudowaniu szlaku Śląsk-Wieluń-Podzamcze, zamieniono na bocznicę normalnotorową. Rozebrana po likwidacji cukrowni nitka została odbudowana przed ponad 10 laty, a od 2022 r. stanowi własność firmy Wielton. Inna bocznica kolejowa (już zlikwidowana) wiodła do ZUGiL-u i ciepłowni.

Stara kolejowa (rozwiń) ⤵
Dla kolejarzy i ich rodzin zbudowano w Wieluniu osiedle, które przetrwało do czasów współczesnych w dużym stopniu w niezmienionym kształcie. Podobnie jak dworzec i wieża ciśnień, budynki z zachowanymi pierwotnymi bryłami, układami elewacji i detalami architektonicznymi są ujęte w ewidencji zabytków. Od dworca wiedzie do osiedla brukowana uliczka, zwaną „starą Kolejową”. Jest to jeden z większych zespołów zabudowy okołokolejarskiej na terenie województwa łódzkiego (obok osiedli w Zduńskiej Woli-Karsznicach i Koluszkach).


Osiedle kolejarskie od strony tzw. starej Kolejowej z brukowaną jezdnią.
fot. Z. Rybczyński
Strategiczne znaczenie linii wieluńskiej dla transportu śląskiego węgla

Wróćmy do lat 20. XX wieku. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na polski węgiel, a zarazem Niemcy prowadzą wrogą nam politykę celną utrudniającą transporty „czarnego złota” ze śląskich kopalń do nadbałtyckich portów. Te właśnie okoliczności skłoniły władze II Rzeczypospolitej do budowy linii kolejowej przez Wieluń w trybie pilnym.

Strona niemiecka naliczała wysokie opłaty za korzystanie z tzw. korytarza kluczborskiego na linii Katowice-Poznań, który w tym okresie stanowił najdogodniejsze połączenie dla transportów węgla. Równocześnie o inwestycję otwierającą Wieluniowi kolejowe okno na świat zabiegały również miejscowe władze samorządowe. Ustawę upoważniającą rząd do budowy szlaku kolejowego prezydent kraju Stanisław Wojciechowski podpisał 23 czerwca 1925 r. , prace ruszyły dwa miesiące później. 

Inwestycja zrealizowana ekspresowo

Budowa linii liczącej ok. 114 kilometrów, kierowana przez inżyniera Józefa Nowkuńskiego, została zrealizowana bardzo sprawnie. W październiku 1926 r., a więc niewiele ponad rok od rozpoczęcia robót, w okolicy wsi Jaworzno odbyła się uroczystość, na której wicepremier Kazimierz Bartel wraz z ministrami dokonali symbolicznego wbicia trzech ostatnich haków w podkłady, co zakończyło proces kładzenia szyn na linii Kalety-Podzamcze. Miesiąc później zezwolono na tymczasowy ruch pociągów towarowych, a pierwsze składy osobowe pojechały wiosną 1927 r. Wieluń i okoliczne miejscowości uzyskały połączenia kolejowe z Katowicami, Ostrowem Wielkopolskim, Poznaniem i Tarnowskimi Górami. 

Budowa linii kolejowej wraz ze stacją Wieluń została przeprowadzona bardzo sprawnie.
Źródło zdjęć: publikacja „Budowa kolei państwowej Kalety – Podzamcze 1925–1926” (2)

Budowa bogato udokumentowana (rozwiń) ⤵
Budowa szlaku kolejowego przez Wieluń, będąca swoistym poligonem doświadczalnym dla ówczesnego młodego pokolenia inżynierów, została skrupulatnie udokumentowana. Inwestycji poświęcony jest wielkoformatowy album wydany w Bydgoszczy w 1926 roku. Egzemplarz bogato ilustrowanego zdjęciami wydawnictwa znajduje się w Izbie Tradycji na stacji Herby Nowe.


fot. Z. Rybczyński
Na sieć trakcyjną przyszło poczekać Wieluniowi do lat 80.

Linia przez Wieluń i Wieruszów dość szybko utraciła jednak swoje pierwotne strategiczne znaczenie transportowe dla kraju. Już w latach 30. XX w. oddano do użytku magistralę węglową, umożliwiającą transporty urobku ze Śląska nad morze przez Zduńską Wolę, Inowrocław i Bydgoszcz. W 1965 r. zelektryfikowano odcinek Kalety – Herby Nowe, a w 1981 r. sieć trakcyjną pociągnięto przez Krzepice, Wieluń, Wieruszów do Kępna. Po przemianach ustrojowych postępowała marginalizacja linii wieluńskiej (nr 181) zarówno w ruchu towarowym, jak i osobowym.

Dworzec w latach poprzedzających jego przebudowę na centrum kultury.

Przystanek Wieluń Miasto (rozwiń) ⤵
Dworzec umiejscowiony w ówczesnym folwarku Dąbrowa, jakkolwiek okazały i wyróżniający się wyglądem, znajdował się z dala od miasta. Długo jednak musieli czekać wielunianie na wybudowanie miejskiego przystanku kolejowego. Został oddany do użytku w 1952 roku, a więc bez mała ćwierć wieku po wybudowaniu linii kolejowej. Budynek, w którym mieściła się poczekalnia i kasy biletowe, został zburzony w 2020 r. przy okazji dużej modernizacji „giewontu”, jak potocznie nazywają to miejsce mieszkańcy Wielunia.
Przystanek Wieluń Miasto, wybudowany w 1952 r., w ostatnich latach zyskał nowy standard.
fot. Z. Rybczyński
W oczekiwaniu na lepsze czasy

Dworzec na stacji Wieluń Dąbrowa służył podróżnym do 2010 r., kiedy PKP zdecydowały o zamknięciu poczekalni i kasy biletowej. Dwa lata później zabytkowy obiekt stał się własnością Gminy Wieluń. Obecnie realnych kształtów nabierają plany kolejowego skomunikowania Wielunia z jednej strony z Łodzią, co umożliwi wpisana do programu Kolej plus budowa łącznika z linią 131 w Chorzewie Siemkowicach, a drugiej strony z Wrocławiem – poprzez rewitalizację i elektryfikację odcinka linii 181 między Kępnem i Oleśnicą.

Ze stacji Wieluń Dąbrowa współcześnie odjeżdżają tylko pociągi osobowe do Tarnowskich Gór. Przeładunek towarów jest tutaj na porządku dziennym.
fot. Z. Rybczyński (3)

Dworzec kulturalny Wieluń Dąbrowa (rozwiń) ⤵
Dworzec Wieluń-Dąbrowa jest jednym z nielicznych kolejowych obiektów zagospodarowanych przez samorządy. Gmina Wieluń przejęła nieużytkowany budynek przy ul. Kolejowej w 2012 r. z myślą o przystosowaniu go do działalności kulturalnej. Jego rewitalizacja nabrała realnego kształtu w 2016 r. dzięki dofinansowaniu unijnemu. Od 2018 r. w dawnej poczekalnia dla podróżnych regularnie odbywają się koncerty, wystawy i inne wydarzenia artystyczne. W pracownicach urządzonych w skrzydłach odrestaurowanego obiektu prowadzone są warsztaty ceramiczne, plastyczne, szycia na maszynie, rzeźbiarskie.


W dawnej poczekalni regularnie odbywają się kameralne koncerty. fot. Z. Rybczyński

Wieża ciśnień

Wraz z linią kolejową wybudowano infrastrukturę zaopatrującą w wodę lokomotywy parowe na trzech stacjach: Herby Nowe, Krzepice i Wieluń Dąbrowa. Nie licząc żurawi bezpośrednio zasilających parowozy, do dziś zachowały się obiekty, które przez dziesięciolecia tworzyły wodny system naczyń połączonych zapewniających sprawne działanie transportu kolejowego. Status zabytkowy posiada wieża ciśnień, znajdująca się w północno-zachodnim obrzeżu wieluńskiej stacji, przy ulicy Torowej. Kilkaset metrów na północ od wieży, w pobliżu rzeki Pysznej, uwagę przykuwa charakterystyczna drewniana konstrukcja. Skrywa studnię, z której znajdująca się obok stacja pomp (obecnie budynek mieszkalny) tłoczyła wodę do wieży ciśnień, wyposażonej w szczytowej kondygnacji w zbiornik o pojemności 250 metrów sześc.

Wieża służyła do regulacji dopływu wody i wytworzenia potrzebnego ciśnienia w sieci. Pierwotnie wieżę wieńczył spiczasty dach i dekoracyjny szpic z komorą dymową, które zostały zlikwidowane podczas remontu więźby dachowej na przełomie lat 60/70. XX w. Obiekt został pozbawiony jeszcze kilku innych detali wykończeniowych, niemniej pozostaje wartościowym zabytkiem techniki tak pod względem historycznym, jak i architektonicznym. Posiada również znaczenie urbanistyczne - dominuje i kształtuje krajobraz kulturowy tej części Wielunia. 

O ile dworzec został przejęty przez lokalny samorząd i przystosowany do innych funkcji, tak wieża pozostaje własnością Polskich Linii Kolejowych i ulega postępującej degradacji. Dekoracyjne, historyzujące kształty wież ciśnień były typowym rozwiązaniem w architekturze kolejowej okresu budowy linii wieluńskiej. Poza hełmowo-iglicowym zwieńczeniem projektant wyposażył, wzniesioną na ośmiokątnej podstawie w nowoczesnej żelbetowej konstrukcji, budowlę w takie detale jako boniowanie, okna zwieńczone łukiem pełnym (obecnie prostokątne), ukośne kroksztyny, gzyms. Wieża została wyłączona z eksploatacji w 1998 r. Jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków z zaleceniem przeprowadzenia „generalnego remontu, z dopuszczeniem adaptacji na inne cele”.

Szukasz więcej ?

Zobacz kolejny punkt przewodnika

Kolej wąskotorowa kursowała z Wielunia do Praszki nieprzerwanie przez siedem dekad. Służyła z powodzeniem zarówno podróżnym, jak i przewozom towarów.